புங்குடுதீவைச் சேர்ந்த 20 பேர் சுயதனிமையில்

வேலணை சுகாதார மருத்துவ அதிகாரியின் அறிவுறுத்தலுக்கமைய இந்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.