மரடோனா காலமானார்

இந்த மாத தொடக்கத்தில், அவர் ப்யூனோஸ் அயர்ஸில் உள்ள ஒரு சிறப்பு தனியார் கிளினிக்கில்அவருக்கு இந்த மாதம் ஆரம்பத்தில் மூளையில் இரத்த உறைவு ஏற்பட்டது. ப்யூனோஸ் அயர்ஸில் உள்ள ஒரு சிறப்பு தனியார் கிளினிக்கில், அவருக்கு வெற்றிகரமாக மூளை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.