இலங்கையில் தேர்தல் முடிந்தது

(Kanniappan Elangovan)

தமிழர் தரப்பில் அரசியல் என்ன என்பதை அறியத் தேடினால் கதிரையைக் களவாடிவிட்டனர் என்கிற கதைதான் கேட்குது. அரசியல், உரிமை, கோரிக்கை, தீர்வு என எதையும் கேட்க இயலாமல் உள்ளது..