ஒவர் டைம் வேலை செய்யும் இந்தியா

நாடு தற்போது முகம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கும் பொருளாதார​ நெருக்கடியை சமாளிப்பதற்காக, ஒவ்வொரு நாடுகளிடமும், அமைப்புகளிடமும் கடன் கேட்கவேண்டிய துர்ப்பாக்கிய நிலைமைக்குள் தள்ளப்பட்டுள்ளது.