‘பாம்பியாவே திரும்பிப் போ’

(Rathan Chandrasekar)
இந்திய கலாச்சார நட்புறவுக்கழகம் (ISCUF) சார்பில் ரெண்டுமாசம் முன்பு –
‘பாம்பியாவே திரும்பிப் போ!’ என்று சென்னையில் போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டபோது, வழக்கம்போல இந்த முறையும் சடங்குக்காக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருக்கு
‘GO BACK’ சொல்கிறார்கள் என்றுதான் பலரும் நினைத்திருப்பார்கள். ஆனால் – இந்த பாம்பியோ லேசுப்பட்ட ஆசாமியல்ல என்கிறார்
டாக்டர் த. அறம். அவர் சொன்னதிலிருந்து கொஞ்சம் எடுத்து விடுகிறேன் பாருங்கள்.