புதின் வீழ்ச்சி தொடங்கிவிட்டதா?

(பிரெட் ஸ்டீபன்ஸ்)

ரஷ்ய அதிபர் விளாதிமிர் புதினின் வீழ்ச்சிக் காலம் தொடங்கிவிட்டது என்றே தோன்றுகிறது. அரசியல்ரீதியாக உள்நாட்டில் எதிர்ப்பு வலுத்துவருகிறது; அவரது செல்வாக்கு வேகமாகச் சரிந்துவருகிறது. இப்போது அவர் எதிர்ப்புகளை அடக்கியாள்வதில்தான் பெரும் அக்கறை காட்டுகிறார்.