முற்போக்கு சமூகப் படைப்பு இலக்கியவாதி நந்தினி சேவியர்

(தோழர் ஜேம்ஸ்)

எவன் ஒருவன் ஒடுக்கப்படுகின்ற சமூகத்தைப் பற்றி பேசுகின்றானோ விளிம்பு நிலை மக்களின் வாழ்வியல் பற்றி அக்கறையுடன் செயற்படுகின்றானோ அவன் மக்களால் அறியப்பட்ட போற்றப்படுகின்ற மனிதனாக வாழ்ந்து சரித்திரம் படைப்பான்….