சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரனின் சுத்த முட்டாள் ஒப்பீடு?

(Vaithiyanathan Loganathan)

“உதயன்” போன்ற அபத்தமான செய்திகளை காவும் பத்திரிகைகளும், நச்சு காளான்களாக வெகுத்துவிட்ட YouTube குப்பைகளும் மக்கள் மத்தியில் மலிந்து பிற்போக்குத்தனத்தை வளர்த்துவிட . . . . . . . கலங்கிய குட்டையில் மீன்பிடிக்க வசதியாக அமைந்துவிடுகிறது இந்த கடைநிலைத் தமிழ் அரசியல் முட்டாள்களுக்கு!