செல்வி ஃபாத்திமா ஷேக்

(தோழர். Latheef Khan)

இன்று சமூகப் பெண்ணிய வாதியும் சமூகப் போராளியும் இந்தியஇஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் முதல் கல்வியாளரும், முதல் இஸ்லாமிய பெண் ஆசிரியருமான செல்வி ஃபாத்திமா ஷேக் அவர்களின் 191 வது பிறந்தநாள்.