வலதுசாரி தீவிரவாதத்தின் நிழலில்-06: ஜேர்மன் சதிமுயற்சியின் அதிர்வலைகள்

(தெ. ஞாலசீர்த்தி மீநிலங்கோ)

ஜேர்மனியில் அரசாங்கத்துக்கு எதிரான சதியில் ஈடுபட்டதற்காக, வலதுசாரி தீவிரவாதிகளை ஜேர்மன்  பொலிஸார் கடந்தவாரம் கைது செய்தனர்.