அரிசீம்பருப்பு தினம்…

(Ramamurthi Ram)

எங்க ஏரியாக்காரங்க இத கொண்டாட ஆரம்பிச்சாலும் ஆரம்பிச்சாங்க. இணையம் முழுவதும் கோவைக்காரங்கள வறுத்தெடுங்கறாங்க…