கடலின் நடுவே கண்ணீர்த் தீவு சென் கெலீனா (St Helena )

சென்னையில் இருந்து கடல் வழியாக தென்ஆபிரிக்கா வரை சென்று பின்னர் வட மேற்காக பயணம் செய்தால் மேற்காபிரிக்கா ( கம்போலா) வில் இருந்து மேற்கே தென் அத்திலாந்திக்கடலில் சுமார் 1950 Km தூரத்திலும் சென்னையில் இருந்து கடல் வழியே 11637 Km தொலைவிலும் இத்தீவு அமைந்துள்து.