விஸ்வநாதன், விருதுவேண்டும்

(நடேசன்)

பல வருடங்களுக்கு முன்னர் வெளிவந்த இயக்குநர் சிறீதரின் காதலிக்க நேரமில்லை திரைப்படத்தில் ,   “விஸ்வநாதன் வேலை வேண்டும்  “ என்ற பாடல் ஒலித்ததை மறந்திருக்கமாட்டீர்கள்.