அடையாளப்படுத்தப்படாத 182 புதைகுழிகள் கண்டுபிடிப்பு

கனடாவின் பிரித்தானியக் கொலம்பியாவிலுள்ள முன்னாள் வதிவிடப் பாடசாலை ஒன்றின் நிலங்களுக்கு அருகில் 182 பேரின் எச்சங்களை கண்டுபிடித்துள்ளதாக அந்நாட்டிலுள்ள பழங்குடியின தேசம் ஒன்று தெரிவித்துள்ளது.