இந்தியாவை சீண்டுவதே சீனாவின் வேலை: அமெரிக்கா குற்றச்சாட்டு

‘ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் இந்தியாவை சீண்டுவதே சீனாவின் வேலையாக உள்ளது’ என அமெரிக்கா குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.