இரண்டாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தை

பெலாரஸில் ரஷ்ய தரப்புடன் இரண்டாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தைக்கு உக்ரேனிய பேச்சுவார்த்தையாளர்கள் வந்துள்ளனர் என்று ரஷ்ய செய்தி நிறுவனம் கூறுகிறது.