இலங்கை: கொரனா செய்திகள்

கொரோனா தொற்றாளர் தொகை அதிகரிப்பு. நாட்டில் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 1,283 ஆக அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி, இலங்கையின் மொத்த கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 639,297 ஆக அதிகரித்துள்ளது.