இலங்கை: ஜனாதிபதித் தேர்தல் 2019 முடிவுகள்

யாழ்ப்பாணத்தில் பறக்கும் கழுகு

இலங்கை ஜனாதிபதி தேர்தல் முடிவுகளின் படி ஜனநாயக ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் கழுகு சின்னத்தில் போட்டியிட்ட ஆரியவன்ச யாழ்ப்பாணத்தில் குறிப்பிடத்தக்களவு வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளார்.