இலங்கை தொடர்பில் சிங்கப்பூர் எச்சரிக்கை

அத்தியாவசிய  நடவடிக்கைகளைத் தவிர வேறு எந்த காரணங்களுக்காகவும் இலங்கைக்குச் செல்வதைத் தவிர்க்குமாறு சிங்கப்பூர் பிரதமர் அந்நாட்டு மக்களிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.