இலங்கை பிரதமர் இராஜினமா..?

இலங்கை பிரதமர் ராஜபக்ச இராஜனாமா செய்துள்ளார் கடும் பொருளாதார நெருக்கடியை பொறுப் பேற்று இதனைச் செய்திருப்பதாக செய்திகள் வெளி வருகின்றன. அதிபர் கோத்தபாய இதனை ஏற்றுக்கொள்வாரா என்பதை இதுவரை அறிய முடியவில்லை. செய்திகள் தொடரும்.