இலங்கை பொருளாதரப் பிரச்சனை பற்றி மலையாள ஊடகத்திற்கு வரதராஜப் பெருமாளின் பேட்டி

(காணொளியைப் பார்பதற்கு ——> https://www.youtube.com/watch?v=f9x019Ewj4U