உக்ரைன் – ரஷ்யா போர் பதற்றம் : உலக நாடுகள் எச்சரிக்கை

உக்ரைன் – ரஷ்யா போர் பதற்றம் அதிகரித்து வருவதால் உக்ரைனில் இருந்து உடனடியாக வெளியேறும்படி அங்கு தங்கியுள்ள தங்கள் நாட்டு மக்களை  உலக நாடுகள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளன.