உயிருக்கு உத்தரவாதமில்லாத வட்டக்கொடை ரயில்வே கடவை

கொட்டகலை பிரதேச சபைக்கு உட்பட்ட வட்டக்கொடை மேற்பிவு ரயில்வே கடவை பாதுகாப்பற்ற நிலையில் காணப்படுவதால் அதனை உடன் சீரமைத்து தருமாறு, வட்டக்கொடை மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.