எல்பிட்டிய பிரதேச சபையை கைப்பற்றியது மொட்டு

ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன 23,372 வாக்குகள் பெற்று 17 உறுப்பினர்களை தனதாக்கியது.

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 10,113 வாக்குகள் பெற்று 7 உறுப்பினர்களை பெற்றுள்ளது.

ஶ்ரீ லங்கா சுதந்திர கட்சி 5,273 வாக்குகள் பெற்று 3 உறுப்பினர்களை தனதாக்கியுள்ளது.

மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2,435 வாக்குகள் பெற்று 2 உறுப்பினர்களை பெற்றுள்ளதுடன், ஜனநாயக தேசிய ஐக்கிய முன்னணி 310 வாக்குகளை மாத்திரம் பெற்றதால் உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்படவில்லை.