ஐந்தாவது இடத்தில் இந்தியா?

கடந்த முழு நிதியாண்டில், மைனஸ் 7.3 சதவீதமாக இருக்கும் என்றும் எஸ்.பி.ஐ., எகோரேப் ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப் பட்டிருந்தும் கடந்த மார்ச் காலாண்டு மற்றும் முழு நிதியாண்டுக்கான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி குறித்த முடிவுகளை, 31ஆம் திகதி மத்திய புள்ளியியல் அலுவலகம் வெளியிட உள்ளது. இந்நிலையில் தன்னுடைய கணிப்புகளை, எஸ்.பி.ஐ., வெளியிட்டுள்ளது.