சீனாவில் மூன்றாவது நகரத்தையும் முடக்கியது கொரோனா

உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் கொரோனா வைரஸ் மீண்டும் வேகமாகப் பரவி வருகிற நிலையில், சீனாவில் மாத்திரம் ஒரே வாரத்தில் மூன்றாவது நகரமும் முழுவதுமாக முடக்கப்பட்டுள்ளது.