சீனா: கொரனா செய்திகள்

சீனாவின் மேற்கு பகுதியில் இருக்கும் Xi’an மாகாணத்தில் கொரோனா பரவி வரும் நிலையில், இப்பகுதி முடக்கப்பட்டுள்ளதுடன், கடுமையான  கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.