சீனா: நீருக்குள் செல்லும் மிக நீண்ட சுரங்கப்பாதை

சீனாவின் ஜியாங்சு மாகாணத்தில் உள்ள தைஹூ என்ற ஏரியில் நீருக்குள் செல்லும் மிக நீண்ட  நெடுஞ்சாலைச் சுரங்கப்பாதையை (underwater highway tunnel)அந்நாட்டு அரசு பொதுமக்கள் பாவனைக்காக  அண்மையில் திறந்து வைத்துள்ளது.