பல்கலைக்கழகங்களுக்கு விண்ணப்பம் கோரல்

பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கு விண்ணப்பிப்பற்கான வழிகாட்டல் கையேடு ஏற்கெனவே வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில், விண்ணப்பங்களை மின்னஞ்சல் ஊடாக அனுப்பிவைக்க முடியும் என ஆணைக்குழு  குறிப்பிட்டுள்ளது.

இந்த கையேட்டை பிரதேச மட்டத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட புத்தக விற்பனை நிலையங்கள், பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவில் பதிவு செய்யப்பட்ட புத்தக விற்பனை நிலையங்கள், பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு வளாகம் மற்றும் அஞ்சல் மூலமும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதுடன், பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் இணையத்தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்ய முடியுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வழிகாட்டல் கையேடு விற்பனை செய்யப்படும் புத்தக விற்பனை நிலையங்கள் தொடர்பில் அறிந்துகொள்ள ugc.ac.lk எனும் இணையத்தளத்திற்குள் பிரவேசிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.