பழைய முறையிலேனும் மாகாணசபை தேர்தலை நடத்த வேண்டும்

மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தலை நடத்துவதற்கு தேவையான புதிய தேர்தல் திருத்தச் சட்டங்களை கொண்டுவர முடியவில்லை என்றால், பழைய தேர்தல் முறையிலாவது மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தலை நடத்த வேண்டுமென, தேர்தல் சட்டங்கள் மற்றும் தேர்தல் முறைமை தொடர்பாக பொருத்தமான சீர்திருத்தங்களை அடையாளங்காண்பதற்கும் தேவையான திருத்தங்களை பரிந்துரைப்பதற்குமான பாராளுமன்ற விசேட குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.

Leave a Reply