ரஷியாவின் செயலுக்கு ஐ.நா கடும் கண்டனம்

உக்ரேனில் ரஷியா கைப்பற்றிய நான்கு பகுதிகளை தங்கள் நாட்டுடன் இணைக்கும் திட்டத்தை ரஷியா முன்னெடுத்து வருகிறது.