ஸ்ரீ லங்கன் நிறுவன அலுவலகங்கள் இடமாற்றம்

ஸ்ரீ லங்கன் நிறுவனத்தின் அலுவலகங்கள் அனைத்தும் கட்டுநாயக்க ஸ்ரீ லங்கன் விமான சேவை மத்திய நிலையத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளன. இதற்கமைய, இதன் முகவரி விமான சேவை மத்திய நிலையம் பண்டாரநாயக்க மத்திய நிலையம் கட்டுநாயக்க என மாற்றப்பட்டுள்ளது.