23/04/2019 திருகோணமலை உப்புவெளி சந்தியில் உதிர்த்த ஞாயிறு அன்று பலியான ஆத்மாக்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய போது. .