நானும் ஹிஸ்புல்லாஹ்வும்..!

(Slm Hanifa)


1989 ஆம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலில் ஹிஸ்புல்லாஹ் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் சார்பாகத் தேர்தலில் குதிக்கிறார். அவரைத் தலைவர் அஷ்ரப் அவர்களிடம் நானே அறிமுகம் செய்து வைக்கிறேன்.