அகதிகளுக்கு எதிரான அவுஸ்திரேலிய வலதுசாரிகளின் கூப்பாடு

(ப. தெய்வீகன்)

யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள நண்பர் ஒருவருடன் அண்மையில் பேசும்போது சொன்னார் – “இங்கு மகிந்த ராஜபக்ஷவின் கட்-அவுட்டுக்கு அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கத்தின் கட் அவுட்டுக்கள்தான் சந்திக்கு சந்தி உயரமாக கட்டப்பட்டிருக்கின்றன” – என்று.