ஆனையிறவு உப்பும் உப்பளமும்

Vythehi Narendran

ஒவ்வொரு நாளும் வேலைக்கு போகும் போது ஆனையிறவு உப்பளத்தை தாண்டும் நேரமெல்லாம், விஷாலியையும் அஜனையும் ஒரு தடவை உப்பளத்துக்கு உள்ளே கூட்டிச்சென்று காட்ட வேண்டும் என்று நினைப்பேன். அப்பொழுது தானே உப்பு எப்படி விளைகின்றது? எப்படி அறுவடை செய்வார்கள்? என்று நானும் பார்க்கலாம் 😉