ஆர்ப்பாட்ட உலகம்

லெபனான் தொடக்கம் ஸ்பெயின் வரை ஹொங்கொங் தொடக்கம் பொலிவியா வரை உலகில் எங்கு பார்த்தாலும் ஆர்ப்பாட்டங்கள். நோக்கங்கள் வேறு, கோசங்கள் வேறு, போராட்ட உத்திகள் வேறு என்றாலும் எல்லாவற்றிலும் பொதுவான அம்சங்கள் இல்லாமல் இல்லை.