இடதுசாரிகளின் புதிய முகம்

கேரளத்தில் ஆட்சியைத் தக்கவைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இடது முன்னணி. சட்டமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு இடங்களுக்கு மேல் அது கைப்பற்றியிருக்கிறது. கடந்த நாற்பதாண்டுகளாக இடதுசாரிகளும் காங்கிரஸ் கட்சியும் மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வந்துகொண்டிருந்த கேரளத்தில் இது ஆச்சரியமானதுதான். வழக்கத்துக்கு மாறான இந்த வெற்றிக்கு, கடந்த சில ஆண்டுகளில் கேரளத்தின் அரசியல் இயங்குமுறையில் ஏற்பட்டுள்ள அடிப்படையான மாற்றங்களே காரணம்.