இஸ்லாமிய நம்பிக்கை படி

(Dr Parook Abdulla)
இன்று ஹாசிம் சஹ்ரான் எனும் தற்கொலை பயங்கரவாதியின் வீடியோ ஒன்றைப்பார்த்தேன். அவன் சொந்தமாக ஒரு யூட்யூப் சேனல் நடத்தி வந்ததும் அதில் இஸ்லாமிய மார்க்கம் கூறுவதாக பல கட்டுக்கதைகளை பரப்பி வந்ததும் தெரிகிறது