டெலோ ஊதிக் கெடுத்த சங்கு

(புருஜோத்தமன் தங்கமயில்)

கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் தவிர்ந்த தமிழ்த் தேசிய கட்சிகளின் தலைவர்கள், ‘சும்மா கிடந்த சங்கை ஊதிக் கெடுத்தானாம் ஆண்டி…’ என்ற நிலைக்கு இன்று வந்திருக்கிறார்கள்.