தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகள், தமிழ் மக்களை ஏமாற்றியுள்ளார்கள் என்பது உண்மை – வடக்கு கிழக்கு மாகாண முன்னாள்முதலமைச்சர் வரதராஐப்பெருமாள்

(காணொளியை பார்க்க….)