பிபிஸியின் செய்தியாளர் கீத்தா பாண்டே சொல்கிறார்……….

தனது 12 வயது மகனோடு 
கிட்டத்தட்ட 125 கிலோமீட்டர் பயணித்து, 
ராகுல் காந்தியை காணவந்த 
முஸ்தாக்விம் அகமது 
“நரேந்திர மோதியின் நாட்கள் எண்ணப்படுகின்றன,” 
என்று தெரிவித்தார்.