மன்னார் மனிதப் புதைகுழி புலிகளால் கொல்லப்பட்ட ஈ.பி.ஆர்.எல்.எவ் உறுப்பினர்களது குடும்பங்களினதா?

மன்னார் புதை குழி பற்றி பா.உ. சுமந்திரன் அவர்கள் சர்ச்சையான கருத்து தெரிவித்திருக்கும் நேரத்தில் யாழ் இணையத்தளம் ஒன்றில் வெளியான செய்தி அந்தச் செய்தியை அப்படியே தருகிறோம் – —-ஆசிரியர்