மாமேதை விளாதிமிர் லெனின் பிறந்த தினம் – ஏப்ரல் 22

ரஷ்யப் புரட்சியாளரும், அறிவியல் எழுத்தாளரும், போல்செவிக் கட்சியின் தலைவரும், சோவியத் ஒன்றியத்தின் முதல் அதிபரும் இவரே.