விலத்தி நிற்போம்….. விலத்தி வைப்போம்…

(சாகரன்)

தற்போது உலகை உலுக்கிக்கொண்டிருக்கும் கொரனா வைரஸ் என்று அறியப்பட்டு இன்று கோவிட் 19 வைரஸ் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ள வைரஸ் பற்றிய எனது மூன்றாவது பதிவு இது.