ஆப்கன் போரை எவ்வாறு முடிவுக்குக் கொண்டு வருவது?

ஆப்கன் போரை எவ்வாறு முடிவுக்குக் கொண்டு வருவது?பிடென், ஆப்கன் வெளியேற்றக் கொள்கையை ஐரோப்பிய அரசுகள் ஏற்க மறுக்கின்றன. காபூல் விமான நிலையத்தில் அமெரிக்க இராணுவ இருப்பை நீடிக்கவும், மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானின் தலைநகரிலிருந்து நீண்ட மற்றும் விரிவான வெளியேற்றத்தை வழங்கவும், பிடென் நிர்வாகம் அமெரிக்காவில் ஆளும் வட்டங்களுக்குள்ளும் மற்றும் அதன் ஏகாதிபத்திய கூட்டாளிகளிடமிருந்தும், குறிப்பாக பிரிட்டனிலிருந்தும் அதிக அழுத்தத்தில் உள்ளது.