ருவாண்டா படிப்பினைகள் – 04

இனச் சுத்திகரிப்பும் மீளெழலும்

(Thiruchchelvam Kathiravelippillai)

உலகத்திலேயே அதிகளவான சதவீதத்தில் பெண் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களைக் கொண்டிருக்கும் நாடென்றால் அது ருவாண்டாதான். நாடாளுமன்றத்தில் 61.4 வீதமானவர்கள் பெண்கள்.