வாழ விடு War விடு (பகுதி 5)

(சாகரன்)

பாலஸ்தீனம் வாழுமா…..?

சர்வ தேசம் எங்கும் போராட்டம்

பாலஸ்தீன மக்களுக்கு எதிராக காசாவிலும் மேற்கு கரையோரப் பகுதிகளிலும் இஸ்ரேல் நடாத்தும் கண்மூடித்னமான குண்டு வீச்சுகளை நிறுத்தக் கோரி உலகெங்கும் ஆர்பாடட்ங்கள் ஊர்வலங்கள் போராட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன.