குடும்பத்தை பிரிக்கும் நேரம்

(ச. சந்திரசேகர்)

அரச மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களின் பணி நேரத்தில் மாற்றம் கொண்டுவருவது தொடர்பில் அரசாங்கத்தினால் பிரேரணை ஒன்று முன்வைக்கப்பட்டுள்ளமை தொடர்பில் இந்த வாரத்தில் பரவலாக பேசப்பட்டிருந்தது.