கொரோனா: லேட்டஸ்ட் செய்தி

இத்தாலிய போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போட்களுக்கு நன்றி. கோவிட்-19 நிமோனியா அல்ல. ஆனால் இரத்த நாளங்களில் பரவலான இரத்த உறைதல் அதிக அளவில் இருந்தது வெளிப்படையாகத் தெரிய வந்துள்ளது (Disseminated Intra vascular Coagulation).